Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Ældre Sagen i Skanderborg

Fra Skanderborg Leksikon

Ældre Sagens formål er bl.a. at virke for de ældres sag, særligt de ældres medindflydelse og medbestemmelse for egne vilkår, at tale de ældres sag over for lovgivere, kommunen og andre.

Ældre Sagen er neutral i partipolitisk og religiøs henseende og styres af medlemmerne via landsforeningens bestyrelse, kreds - og lokalkomitéer. Foreningen blev stiftet i 1986 og har hjemsted i København og den har ca. 510.000 medlemmer.

Med udgangspunkt i en studiekreds med temaet ”Den tredje alder” holdt Ældre Sagen i Skanderborg den 20. april 1988 stiftende møde. Til lokalkomitéen blev valgt Ejnar Jacobsen, Kirsten Strange Nielsen, Ib Hoch, Niels Gjesing, Richard Rasmussen og Agnes Laursen, som suppleanter Anna Eriksen og Marie Hansen.

I årene 1990 til 1997 dannede Skanderborg og Hørning en fælleskomite, som i 1997 blev afløst af to selvstændige.

Et tilbageblik i protokollerne viser, at udskiftningen af komitemedlemmer igennem årene har været meget beskeden. Ejnar Jacobsen har således været formand i 9 år og i en periode ligeledes kredsformand.

Komitéens program fastlægges hvert år i april efter ønsker fra medlemmerne. Programmet omfatter underholdende aktiviteter, rejser, højskoleophold, undervisning i E.D.B. og virksomhedsbesøg. Der er faste arrangementer med gåture, bowling, gymnastik, styrketræning, studiekreds, stavgang, EDB, slægtsforskning, linedance og petanque. Alle møder holdes på Sundhedscentret i “ Bellis.”

I samarbejde med lokale foreninger og organisationer samt præsterne og Skanderborg Kommune er der etableret en “Frivillig Besøgs- og Hjælpetjeneste” der tager sig af: besøgstjeneste, telefontjeneste, ledsagetjeneste og værktøjstjeneste.

Medlemsinteressen afspejler en konstant tilgang. Ved starten var der ca. 500 medlemmer. I dag er der ca. 2.800 medlemmer. De 4 lokalkomitéer i Skanderborg Kommune; Galten, Ry, Hørning og Skanderborg med Voerladegaard, har 6.200 medlemmer og de samarbejder i et Koordinationsudvalg.


Formænd 1988 - 2008:

Ejnar Jacobsen 1988 - 1997.

Orla Trangbæk 1997 - 2000.

Børge Rasmussen 2000 - 2008.

Finn Sørensen 2008 –


Kilder

Rasmussen, Børge: Ældre Sagen i Skanderborg. Upubl. Skanderborg Historiske Arkiv.

http://kommunesider.aeldresagen.dk/2/Skanderborg/pr%C3%A6sentation/Sider/Default.aspx

Powered by MediaWiki