Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Adelgade 9

Fra Skanderborg Leksikon

Adelgade 9, Kommoden og Reserve Jesus

I 1893 købte fotograf Peter Claudius Petersen Adelgade 9 af boet efter blomsterfabrikant Peder Anker Christian Frits Riis.

Foto af Adelgade ca. 1900. Adelgade 9, den 3 etagers bygning til venstre i billedet, harmonerede dårligt med de smukke 1-etages naboejendomme, og huset fik øgenavnet ”Kommoden”.

Fotograf Petersen byggede en ekstra etage på det 2-etagers hus, og får derved 2 gode værelser mod Adelgade – men samtidig et uskønt 3-etagers hus med et asymmetrisk tag. Tilbygningen passer meget dårligt ind i husrækken med små 1-etages bygninger og huset får i folkemunde øgenavnet ”Kommoden”.

I 1905 købte snedkersvend ved Bloms Fabrikker, Christian Ulnits Adelgade 9 og flyttede ind med sin kone, Karen Andersen og deres 6 børn. På 1. sal boede vognmand Claus Nielsen og hustru Marie Larsen til leje sammen med deres 6 årige slægtning Kirstine Olsen Wetten.

Ulnits var indremissionsk søndagsskolelærer og havde langt skæg, og blev derfor i folkemunde kaldt ”Reserve Jesus”.

Udsnit af privat foto ca. 1912. Ulnits, Reserve Jesus, læser højt i forhaven til Adelgade 9.

Adelgade 9 var oprindeligt et smukt 2-etagers hus i klassisk stil opført af Frederik Møller i 1837.

Facaden var opdelt af pilastre afsluttet med volutter under gesimsen på 2. sal. Mellem 1. og 2. sal prydede en a-la-greque-bord facaden (borthugget i 1900-tallet).

Foto af Adelgade 9 fra 1870-79. Naboejendommen længst til venstre, Adelgade 7´s facade var dengang trukket ca. 1,2 m tilbage, og Adelgade 9 havde vinduer i syd gavlen, der må have givet et fint kig mod Dagmarbroen.

Huset havde en gennemgående gang fra gaden til gården i nordsiden af huset, så det var muligt at trække en hest gennem huset. Stueetagen var indrettet med en stor stue mod gaden og to mindre rum mod gården. En spindeltrappe med håndliste udhugget i spindlen (genbrug fra Skanderborg Slot?) førte fra gangen til 1. sal, hvor der var en stor stue og et værelse mod gaden og 2 mindre rum mod gården.

Akvarel af B. Jacobsen fra 1945. Adelgade 9 ses længst til venstre, hvor det rager højt op gadens øvrige huse. Facaden er malet i en sart gullig farve med mørke mørkt malede dannebrogsvinduer.

Gårdfacade og gavle er fuldmuret - opført af munkesten fra Øm Kloster / Skanderborg Slot.

Indvendige skillerum er bindingsværk af egetræ og pommersk fyr fra den kongelige kro på modsatte side af Adelgade? med tavl af munkesten. Indvendige vægge og lofter er beklædt med rørvæv opsat med håndsmedede søm og pudset med kalkmørtel. Gulvene er fyrretræsplanker sømmet med håndsmedede dykkere til underlaget.

Af de oprindelige døre er der kun én tilbage – en typisk renæssance-dør fra Den kongelige Kro (1584-1620) på den modsatte side af Adelgade?

Huset var opført til udlejning og i 1855 ejer Fredrik Møller stadig ejendommen, der da er udlejet til cand. teol. Peter Mazeti født 1819 gift med Emilie. I huset boede desuden Peter Mazetis søster Ida født på Stougård ved Tørring. Mazeti har derforuden et par disciple boende : Hans Hendrich Iversersen, Lerbæk og. Anersen, Riisberg, Låsby, samt tjenestepigen Kirstine Marie Sørensen, Stilling.

1858 overtages ejendommen af den lille pukkelryggede skrædder Mads Riis og hustru.

Mads Riis er da 46 år, og husstanden omfatter foruden hustruen og deres to sønner også Mads ‘gamle mor, Anne Mylengrath Riis, f. 1781 i Stoering.

1995. Huset har fået bølgeeternittag, nye vinduer og gadedør.
2014. Husets oprindelige form og størrelse er blevet a-la-grecque. Borden mellem 1. og 2. sal og lisenernes afslutning genskabt i en nyfortolkning af det oprindelige empire-hus. Volutter er borthugget og facaden malet i en hidsig-gul farve.

Da Mads Riis dør i 1864 sidder enken, Inge Margrethe Riis, født Pedersen 1822, i uskiftet bo fra 1884 med sønnerne Christian Peter Atlas Friis f. 1859 og Iver Taaning Riis f. 1853.

1880. Enkefru Riis ernærer sig som ligklædefabrikant. Hun bor i stuetagen sammen med sin søn, blomster-fabrikant Peder Anker Christian Frits Riis, dennes hustru og parrets 4 børn. Familien har den 17- årige tjenestepige Jacobine Friis boende. På 1. sal har fuldmægtig ved By- og herredsretten Johan Christian Jansen og dennes hustru Jensine Marie Cecilie f. Hinge lejet sig ind. På kvisten bor fotograf Christian E. Nissen f. i Slesvig.

I sidste halvdel af 1900-tallet er Adelgade 9 stadig en udlejningsejendom, hvor der i 1980érne etableres bad i sidehuset og opføres en 30 m2 tagterrasse med udsigt over Lille Sø – huset er uisoleret og forfalder mere og mere.

1996. Facader blev isoleret og gavle, vinduer og yderdør udskiftes. Der indlægges fjernvarme og indrettes nyt bad og køkken på 1. sal.

2003. Fjernes tagetagen, pejs og skorsten opføres og en ny tagkonstruktion med 2 symmetriske kviste påsættes. Helt i husets oprindelige ånd er vingeteglstenene på taget genbrug fra en villa i Herning. Gulvene i gang, toilet, spisestue, køkken og bryggers er Ølandssten fra et plejehjem i Vejle, og fløjdøren fra gang til stue stammer fra et patricierhus i Horsens.

2014.Tagetagen indrettes til B&B Skanderborg med et stort dobbeltværelse med privat bad og en lille altan med udsigt over Lillesø.


Kilder:

Skanderborg, Herbert Madsen, Niels Gjesing, F.G:F. Stellfeld, 1983, side 100-102

Blade af Skanderborg Bys Historie, Chr. Holtet, 1933, s. 199

Folketællinger.

Huset efter 1995: Niels Henrik Petersen

Powered by MediaWiki