Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Adslev Kirke

Fra Skanderborg Leksikon

Adslev Kirke, der ligger på en bakke, er opført i l200-tallet i romansk stil og består af skib og kor samt et våbenhus fra 1863-64, bygget som erstatning for et tidligere.

Et vesttårn, opført omkring starten af 1600 tallet, blev revet ned i begyndelsen af 1800-tallet på grund af dårlig stand. Kirkeklokken blev derefter ophængt i en såkaldt tagrytter - et »klokkespir«, som imidlertid blev fjernet igen omkring 1820, da klokkens svingninger fik kirkens vestgavl til at styrte sammen. Klokken blev herefter flyttet til en klokkestabel på kirkegården vest for kirken. Det nuværende tårn blev opført i 1925 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør, arkitekt Viggo Norn, for midler skænket af frk. Minne Houmann, Kolden.

Ved en hovedrenovering af kirkens indre i 1969-70, der først og fremmest havde til formål at forny kirkens opvarmningssystem, blev der konstateret omfattende revner på kirkens hvælvinger og buer, der er fra slutningen af 1400-tallet. I forbindelse med reparation af revnerne blev der fundet flere interessante kalk dekorationer med en usædvanlig, orangeagtig grundfarve. Arbejdet med at restaurere dekorationerne, der er dateret til 1498, blev overladt til kunstmaler Olaf Hellvik fra Østre Allinge på Djursland. Ved samme lejlighed blev der fundet et bomærke kendt fra andre kirker, bl.a. Hvilsted, som kan være den udførende kunstners.

Omkring 1600 er der tilføjet yderligere dekorationer, bl.a. en blomstervase på korets østkappe, og her har man fundet initialerne »M:PM«, der muligvis refererer til magister Poul Madsen, kirkens sognepræst fra 1576 til 1610, der i øvrigt menes at have anlagt gravkrypten under korets gulv.

I 1985 fik kunstneren Bodil Kaalund til opgave at dekorere kirkens prædikestol og stolestader. Midlerne til prædikestolens bemaling blev skænket af Serine Sørensen, født i Adslev i 1864 og død i Silkeborg 1971.

Kirkens nuværende altertavle fra 1916 er tegnet af arkitekt V. J. Mørk-Hansen. Billedet i altertavlens storfelt forestiller Jesus sammen med Maria og Martha, og er malet af Rudolf Rud Pedersen i 1913. Altertavlen har desuden tre figurer, der stammer fra en gotisk fløj-altertavle fra slutningen af 1400-tallet. Det drejer sig om figurerne: Maria med barnet, Johannes den døber og helgeninden Barbara. Kirkens tidligere altertavle fra renæssancen, med et maleri af korsfæstelsen, befinder sig nu i Den Gamle By i Århus, hvor den er ophængt i museets kirkesal i Ålborggården.

I 1724 blev Adslev Kirke solgt til kongen og lagt ind under Skanderborg Rytterdistrikt efter at have været på private hænder i mange år. Da rytterdistriktet bortauktionerede sine kirker i 1767, blev kirken købt af justitsråd Hans Henrik Lichtenberg, der små ti år senere solgte den igen. Herefter var kirken på private hænder indtil den sidste ejer, gårdmand Thomas Sørensen, i 1803 begyndte overdragelsen af kirken til de enkelte hartkorn besiddere i sognet. I 1809 tilhørte Adslev Kirke sognebeboerne og i 1910 overgik den til selveje.

Kilder

Artikel af Bent Meyer, Østjysk Hjemstavn, 1970

"Danmarks Kirker: Århus Amt", Nationalmuseet

Journaler og notater fra kirkens restaurering

Powered by MediaWiki