Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Albert Emil Nielsen

Fra Skanderborg Leksikon

Albert Emil Nielsen (21.11852 – 17.1.1915) var distriktslæge i Skanderborg 1904-?.

Nielsen nedsatte sig som læge i Skanderborg i 1878. Nielsen bestred flere tillidshverv, bl.a. var han formand for Hjælpekassen (Den fri Fattigkasse) 1886-1911. I 1981 blev han desuden valgt til byrådet, men bad sig fritaget for valget for at kunne hellige sig sin store praksis.

Han gjorde sig positiv bemærket under distriktslæge O.M. Storms embedsperiode, da Nielsen forsøgte at hjælpe en kvinde, som Storm havde afvist: Ved en tragisk begivenhed i 1890, hvor en husmandskone fra Vrold i armod havde forsøgt at begå selvmord ved at kaste sig selv og familiens mindste barn i brønden, blev Malling tilkaldt midt om natten i et forsøg på at genoplive konen, der viste svage livstegn. Malling nægtede imidlertid at tage af sted i en enspændervogn, når det var mørkt, da han mente det var for risikabelt. Der blev derfor sendt bud efter Nielsen, som forsøgte at genoplive kvinden – men forgæves. Denne handling var bl.a. årsag til Nielsens senere popularitet blandt skanderborgenserne, hvilket han nød godt af, da han i 1904 blev udnævnt som efterfølger til daværende distriktslæge A.V. Graah.

Nielsen boede i huset på det daværende Adelgade 102, der siden blev nedrevet og erstattet med ejendommene på det nuværende Adelgade 102 og 102 A. Distriktslægen overlevede sin kone, og efterlod sig kun en datter.


Kilder

"Indbyggere i Skanderborg 1583-1900", Chr. Holtet. 1940, s. 238b

"Omkring Skanderborg Dyrehave – indtil skæbneåret 1940", Kaj Klostergaard. Varemægler Peter Klostergaard, 2003, s. 53-54

"Skanderborgs historie", L. Thane. 1908, s. 182

Powered by MediaWiki