Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Anna Rasmussen

Fra Skanderborg Leksikon

Anna Rasmussen fotograferet i 1985.

Lokalhistorikeren Anna Rasmussen (1932-2013) oprettede i 1972 Hylke Lokalhistoriske arkiv og hendes arbejde med sognets historie vakte en sådan opsigt hos faghistorikere, at hun uden behørig eksamen blev optaget som licentiatstuderende på Århus Universitet og i 1985 fik licentiatgrad på en afhandling om Hylke sogn i det nittende århundrede.

Anna Rasmussen blev født i Vestjylland, og hun havde selv ønsket at blive journalist, men det nedlagde hendes far veto imod. I stedet begyndte hun at læse sammenlignende litteratur. Efter 3 år droppede hun studierne, giftede sig og blev hjemmegående husmor.

I 1962 flyttede familien ind i den nedlagte skole på Ringklostervej ved Hylke, og det blev skelsættende for Anna Rasmussen. Hendes interesse for sognets historie blev vakt stimuleret af de store ændringer der skete i de år, hvor lokalsamfundet mistede sin gamle identitet. Mejeriet forsvandt, jernbanestationen blev nedlagt, skolen var i fare, købmand, slagter og bager var i krise og præstegården stod tom. Det kulminerede med kommunalreformen 1970, hvor sognet blev en del af Skanderborg Kommune.

Anna Rasmussen blev deltidsbibliotekar i Hylke og oprettede lokalarkivet. Hylkestudierne startede, og i 1980 udsendte hun bogen Hylke sogn i det attende århundrede, hvor hun på en medlevende måde behandlede den sociale struktur i sognet og befolkningens holdninger og værdinormer og især kvindernes og børnenes vilkår. Bogen, der var tænkt som en håndbog i overlevelse for folk fra Hylke høstede stor anerkendelse i historikerkredse og førte som nævnt til licentiatgraden for efterfølgeren om Hylke sogn i det nittende århundrede.

I 1996 udvidede hun studiefeltet fra sogn til amt med bogen Forsørget og forfulgt om offentlig forsorg på landet i første halvdel af 1800 tallet. Hun ønskede at give stemme, bevidsthed og en lille smule krop til landbosamfundets allerfattigste. Det centrale er bøndernes uvilje mod de fattige efter at fattigforsorgen i 1803 blev påbudt ved lov. De uproduktive blev fastlåst i ringeagt og skam over ikke at kunne klare sig selv.

I 2005 udkom Hylke-trilogiens sidste bind, Hylke Sogn i det tyvende århundrede.

Anna Rasmussens skrivestil er fortællende og inciterende, og hendes bøger om Hylke Sogn satte en ny og høj standard for sognehistorien.


Kilder:

Dansk Kvindebiografisk Leksikon. Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki