Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Carl Johannes Jensen

Fra Skanderborg Leksikon

Carl Johannes Jensen (ca. 1779, København – 24.10.1863, Skanderborg) var konstitueret byfoged i Skanderborg 1852-1854.

C.J. Jensen blev uddannet examn.jur. i 1820. Efter næsten to årtier som fuldmægtig i Ringsted blev han i 1841 prøveprokurator i Skanderborg med bopælspligt i byen, og to år senere blev han prokurator ved underretterne i Århus Stift, stadig med bopælspligt i Skanderborg. Som 64-årig blev han gift med den unge Cathrine Kristine Helene Nielsen, der døde allerede i 1842, 34 år gammel.

Fra 1852-54 var han konstitueret byfoged efter den selvrådige J.D. Blichfeldt, og Jensen levede sine sidste år som en velhavende mand i ejendommen på Adelgade 83, der senere ejedes af prokurator Weng, og senere igen kom til at rumme Spare- og Laanekassen for Skanderborg By og Omegn.

Jenses efterfølger i embedet som byfoged blev Albert Ferdinand v. Bülow.


Kilder

"Blade af Skanderborg bys historie", Chr. Holtet. Skanderborg Amtsbogtrykkeri, 1933, s. 183

Powered by MediaWiki