Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Christian 4.s vold

Fra Skanderborg Leksikon

Skanderborg efter resen. 1677

Chr.4. ønskede at lave en militær base i Midtjylland med Skanderborg som støttepunkt. Skanderborg Slot blev befæstet i 1617-20 af arkitekten Abraham de la Haye, som den dengang eneste moderne fæstning i Nørrejylland. Udviklingen i Kejserkrigen gjorde, at man senere også begyndte at befæste selve byen.

Det eneste sted man kan se en beskrivelse af anlægget er på Resens kort fra 1677. Det drejer sig om en ikke afsluttet bastioneret vold. Igennem volden imellem to bastioner lå Nørreport.

Volden gik sandsynligvis mellem Skanderborg Sø og Lillesø. I dag er en lille rest af volden bevaret bag Vestergade som fredet fortidsminde.

I 1625 blandede Chr. 4 sig i Trediveårskrigen i Tyskland. Det blev en fiasko, og i 1627 var hans tropper på tilbagetog op gennem Jylland med fjenden i hælene. De kejserlige tropper under ledelse af general Wallenstein besatte og udplyndrede uden modstand Skanderborg Slot. Byens forsvarsværker blev derfor aldrig afprøvet.Kilder:

Vilhelm Lorenzen: Christian d.4.’s Byanlæg (1937)

Chr. Holtet: Blade af Skanderborg bys historie (1933)

Resens Atlas 1677.

Powered by MediaWiki