Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Christian Mortensen

Fra Skanderborg Leksikon

Verdens ældste mand

Dansk- amerikaneren Chris Mortensen (16. august 1882 – 25.april 1998), var med sin alder på 115 år og 252 dage i sine sidste leveår verdens ældste nulevende person.

Thomas Peter Thorvald Kristian Ferdinand Mortensen kaldet Chris blev født i Skårup på adressen der i dag hedder Oddervej 83. Begge forældre var fra Skanderborg og de døde begge i Skårup. Faderen var husmand og skrædder. Chris kom også i lære som skrædder i Skanderborg, men udvandrede med en bror til USA i 1903, efter sigende i utilfredshed over, at han var for lille til at blive soldat. I USA arbejdede han først som skrædder i Chicago og havde senere forskellige jobs som mælkemand, restauratør og arbejdsmand.

Han var gift i knap en halv snes år, hvorefter parret blev skilt uden at få børn. I 1950 trak han sig tilbage i Galveston Bay, Texas. 28 år senere, i en alder af 96, cyklede han – if. Cris Mortensen selv – til det danske alderdomshjem Aldersly i San Rafael, en forstad til San Francisco, og fortalte personalet, at her havde han tænkt sig at blive.

De første 25 år efter Chis Sørensen udvandrede fra Danmark hørte familien intet fra ham, men siden blev forbindelsen genoptaget og Chris besøgte Danmark flere gange, senest 1968, hvor han bl.a. deltog i Rebildfesterne.

I 1997 blev Chris Sørensen verdens dokumenteret ældste nulevende person, da den franske kvinde Jeanne Calment, døde i en alder af 122 år.

Der findes ikke nogen egentlig forklaring på, hvordan Cris Mortensen kunne blive så gammel. Han nød lejlighedsvis en cigar og hævdede, at moderat rygning ikke var sundhedsskadelig. Han foretrak vegetarisk mad, drak kogt vand og ingen spiritus. På sin 115 års fødselsdag gav han følgende råd til et langt liv:

Friends, a good cigar, drinking lots of good water, no alcohol, staying positive and lots of singing will keep you alive for a long time.

I sine sidste leveår blev Cris Mortensen blind, og han tilbragte tiden med at lytte til radio fra sin kørestol. Han døde på alderdomshjemmet i 1998, og han er stadig i dag, okt. 2013, den ældste person der nogensinde har levet i Norden.


Kilder:

http://wikipedia.org/wiki/Christian_Mortensen

Århus Stiftstidende 11.aug. 1995, 15.aug. 1995.

Horsens Folkeblad 5.aug. 1997, 9.aug. 1998

Slægten nr. 17 1998.

TV2. 14.aug.1997.

Powered by MediaWiki