Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Christoffer Sehested

Fra Skanderborg Leksikon

Christoffer Sehested (1627 – 31.5.1699) var amtmand 1670-1680.

Sehested var søn af Cai Sehested til Petersdorf og Mönchneverstorf i Holsten, og blev gift med Merete Sigvardsdatter Urne, hvorved Nislevgård på Fyn kom i hans eje. Han erhvervede sig yderligere jordegods ved køb, mageskifter og kongelige gaver, og var kendt som værende dygtig i både professionelle og private forhold.

Sehested var bl.a. hofmester 1653-55, hofmarskal 1662-1670, og herefter amtmand i Skanderborg indtil 1680. I 1676 blev han udnævnt etats- og admiralitetsråd og var herefter bortrejst fra byen, hvorfor amtsskriver Just Hansen midlertidig overtog embedet. I 1680 blev Sehested gehejmeråd og i 1684 hvid ridder.

Sehesteds efterfølger som amtmand blev Marquard Rotsten.


Kilder

"Dansk biografisk Lexikon", Carl Frederik Bricka (red.). 1. udg., bind 15, s. 493-494

"Amtmandsbogen. Portrætter og Biografier af Stiftamtmænd og Amtmænd i Danmark 1660-1935", Palle Rosenkrantz. Arthur Jensens Forlag, 1936, s. 151

"Skanderborgs historie", L. Thane. 1908, s. 29

Powered by MediaWiki