Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Clemen Clemensen

Fra Skanderborg Leksikon

Clemen Clemensen var konstitueret amtmand 1661-1664 og 1669.

Clemensen var slotsskriver, og blev af to omgange udnævnt til amtsforvalter i Skanderborg. I sin tid som amtsforvalter udstedte han flere skarpe forordninger til skanderborgenserne, især omhandlende deres husdyrhold. I 1662 forbød han dem bl.a. at køre vogne eller hjulbør gennem Skanderborg Dyrehave, et par år senere forbød han helt indbyggerne at holde geder og bukke, og han påbød samtidig, at svin skulle holdes indespærret. Straffen for at overtræde bestemmelserne var gerne en bøde, og såfremt man ikke kunne betale blev man sat tre dage i gabestok.

I 1665 blev Corfitz Trolle udnævnt til ny amtmand over Skanderborg og Åkær amter.


Kilder

"Skanderborg", Herbert Madsen, Niels Gjersing, F.G.F. Stellfeld. Centraltrykkeriet i Skanderborg, 1983, s. 52-53

"Amtmandsbogen. Portrætter og Biografier af Stiftamtmænd og Amtmænd i Danmark 1660-1935", Palle Rosenkrantz. Arthur Jensens Forlag, 1936, s. 187

Powered by MediaWiki