Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Corfitz Trolle

Fra Skanderborg Leksikon

Corfitz Trolle (17.3.1628, Vallø – 21.3.1684) var amtmand 1664-1668.

C. Trolle var søn af Niels Trolle og Mette Rud, og voksende op på Sorø. Efter en kort periode som kammerjunker blev han amtmand over Bøvling Amt i 1658, før han i 1664 blev amtmand over Skanderborg og Åkær amter. Han blev også udnævnt gehejmeråd, assessor ved Statskollegiet og Højesteret, og senere hjalp han bl.a. Christian 5. med at udspionere Griffenfeld.

Under Karl Gustav-krigene 1657-1660 var Trolle dristig nok til at tage et tog til Malmø og hente sin kommende brud Berte (Birgitte) Rantzau, som han blev gift med i 1660. Han ejede Stensgård, Sandholt og Skarhult i Sverige, og fra 1671 blev han hvid ridder og skoleherre på Herlufsholm. Sidstnævnte arbejde klarede han ikke særlig godt. Han mistede hele sin formue, og døde som en fattig mand i 1684.

Trolles efterfølger som amtmand blev Christoffer Sehested.


Kilder

"Skanderborg", Herbert Madsen, Niels Gjersing, F.G.F. Stellfeld. Centraltrykkeriet i Skanderborg, 1983, s. 168

"Amtmandsbogen. Portrætter og Biografier af Stiftamtmænd og Amtmænd i Danmark 1660-1935", Palle Rosenkrantz. Arthur Jensens Forlag, 1936, s. 168

Powered by MediaWiki