Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Dagmarbroen

Fra Skanderborg Leksikon

Dagmarbroen i 1950'erne
Dagmarbroen er vejbroen der forbinder Slotsholmen med Skanderborg over vandløbet mellem Skanderborg Sø og Lillesø.

Den opførtes, da man i 1837 førte landevejen mellem Århus og Horsens ind gennem Skanderborg. Det var den lokale snedker- og tømrermester Frederik Møller (Adelgade 12) der blev udpeget til at forestå byggeriet, ligesom han stod for opførelsen af en række andre landevejsbroer i Jylland. Den hvælvede kampestensbro blev først benævnt Skanderborg Slots Bro, men den blev i respekt for Fred. VI døbt Frederiksbro.

Ved siden af opførtes i 1869 en træbro, hvor den første turbåd på Skanderborg Sø - hjulbåden Dagmar - fik sin plads. Træbroen kaldtes derfor Dagmars Bro, men efterhånden gled navnet over på vejbroen, som altså af borgerne blev døbt Dagmarbroen.

Lige nord for broen lå en af byens 3 byporte, Sønderport, med en lille toldbygning, som i 1837 blev erstattet af et grundmuret bygning.

På broens nordlige side lå i 1900 tallets første halvdel en købamandsforretning; købmanden "ved havet" eller "ved verdens ende".


Dagmarbroen okt. 2010
Powered by MediaWiki