Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Emil Skovgaard

Fra Skanderborg Leksikon

Sophus Emil Skovgaard (1825 - ) var stifter af handelsforeningen i Skanderborg og navngiver til Emilievej.

Han flyttede i 1866 til Skanderborg, hvor han åbnede en manufakturhandel, Adelgade 64. Skovgaard var en driftig erhvervsmand. Han var stifter og formand for Skanderborg Handelsstandsforening, og han gjorde et stort arbejde for oprettelsen af Skanderborg Andels-Svineslagteri.

Guldbrudeparret Helene og Emil Skovgaard omgivet af familien. 1902

I 1877 begyndte han at opkøbe jord på arealerne nordøst for Skanderborg Vindmølle, og i 1896 anlagde han en sidevej fra Adelgade op gennem markjorden, og opkaldte den efter sin datter, Emilie. De udstykkede arealer blev i de følgende år videresolgt og bebygget.

Skovgaard opførte og boede fra 1887 på Emilievej 3.

Manufakturhandelen Adelgade 64. Emil Skovgaard startede forretningen, hans søn, Thorvald Skovgaard videreførte den og i 1898 overtog førstemanden Sophus Sørensen forretningen, der nu både omfattede herreekvipering, manufakturvarer, egen systye og med 13 personer beskæftiget. Idag er der legetøjsforretning på stedet.

I 1891 flyttede Emil Skovgaard til Silkeborg. Hans 2 sønner Thorvald Skovgaard og Newton Skovgaard havde også faderens handelstalent. De opkøbte og udstykkede arealer omkring Møllegade.


Kilder

L.Thane: Skanderborgs Historie. 1908. s. 254-255.

Kaj Klostergaard: Omkring Vindmøllen i Skanderborg. 2000. s. 35-36.

Skanderborg Historiske Arkiv.

Powered by MediaWiki