Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Emilievej

Fra Skanderborg Leksikon

Emilie Skovgaard. Foto 1902
Sidevej til Adelgade i Skanderborg, navngivet efter købmand Emil Skovgaards datter, Emilie.

Skovgaard påbegyndte i 1877 og 1891 jordopkøb på Søndreager nordøst for Skanderborg Vindmølle, og i 1896 anlagde han en sidevej op gennem markjorden,og opkaldte den efter datteren Emilie.

Emilievej set fra Adelgade. Foto 1944.

I 1940’erne fremkom der forslag om, at vejens navn skulle ændres til Mikkel Hindhedes Vej, efter sygehuslæge Hindhede, der boede på hjørnet af Emilievej og Adelgade. Begrundelsen var, at ingen rigtig vidste, hvorfra vejens navn stammede. Men beboerne anmodede i 1946 kommunen om at måtte beholde navnet Emilievej, og sådan blev det.


Kilder

Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki