Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Fattighuse i Mesing Sogn

Fra Skanderborg Leksikon

Fattigprotokollen i Mesing.

Mesing fattigprotokol omtaler ikke direkte et fattighus, men der har været forskellige lejemål, som kommunen har indgået, hvor der har været indkvarteret fattiglemmer.

I 1877 købte Adslev-Mesing Sogn et hus i Ingerslev Sogn – nabosognet – for 400 kr. Huset skulle bruges som fattighus for Adslev-Mesings fattiglemmer. Da huset var beliggende i nabosognet fremgik det indirekte, at hjemsognet kunne placere lemmerne udensogns, hvis det kunne være relevant for familien eller en økonomisk god løsning. Dette sidste underbygges af en lejekontrakt fra 1882, hvor der lejedes en ejendom i Stautrup by med en helårsleje på 36 kr. for den østre ende af et beboelseshus, hvor ejeren også boede. Denne lejekontrakt blev dog opsagt til fraflytning allerede efter et år.

Tilsvarende lejekontrakter findes for Hørning-Blegind Sogn, fattigprotokollen findes i Hørning Lokalarkiv.

Powered by MediaWiki