Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Frederik Julius Kristian Güldencrone

Fra Skanderborg Leksikon

Frederik Julius Kristian Güldencrone (12.3.1765 – 1.7.1824, Moesgård) var stiftamtmand 1804-1820.

Han var søn af gehejmeråd, baron Christian Frederik Güldencrone. F.J.K. Güldencrone studerende på Sorø Akademi, blev i 1778 kammerjunker, og fik herefter en kortere karriere i Wien under statslig tjeneste, før han i 1788 arvede Vilhelmsborg. I 1792 blev han kammerherre, herefter deputeret i det Vestindisk-Guineiske Rente- og Generaltoldkammer, og i 1799 amtmand i Randers Amt, men helbredet svigtede og han måtte opgive stillingen. Få år efter var han igen ved så godt helbred, at han blev stiftamtmand over Århus Stift, som Skanderborg Amt var henlagt under, og dette embede bestred han indtil 1820.

Han blev Storkors af Dannebrog i 1808, gehejmeråds-konferensråd i 1813, og ejede udover Vilhelmsborg også Moesgård og Marselisborg. Han var gift med Cathrine Marie de Thygeson.

Güldencrones efterfølger som stiftamtmand blev Peter Otto Rosenørn.


Kilder

"Dansk biografisk Lexikon", Carl Frederik Bricka (red.). 1. udg., bind 6, s. 332

Powered by MediaWiki