Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Fruering by

Fra Skanderborg Leksikon

Ring hed byen oprindelig, senere Fruering, fordi dens kirke var viet til Vor Frue. I 1587 led byen stor skade af ildebrand både på huse og gods. Kongen frigav beboerne for et års landgilde og fritog dem for ægt og arbejde et års tid, ligesom han lod dem få Hjælp til byggeri af skovene.

1594 fik Niels Jensen Kok, måske forhen kok på Skanderborg Slot, korn fra slottet fordi hans gård var brændt, og blev samtidig fri for et års landgilde.

Fra ca. 1660 til 1767 var byen ryttergods under Skanderborg Slot, og i årene omkring 1700 var der eksercerplads ved Fruering for rytteriets dragoner. Ved nedlæggelsen af rytteriet blev dette gods solgt ved en auktion i 1767, og Fruering blev købt af godset Rathlausdal ved Odder og var fæstegods under dette til omkring 1910.

Ved den store udskiftning i 1770erne var der foruden præstegården 7 gårde i Fruering, men desuden var der en del husmænd.

Fruering er i dag en hyggelig landsby med ca. 100 husstande og 250-300 indbyggere. Det gamle Fruering ligger oppe omkring kirken. Den nye bydel er Sønderbækparken, som er bygget 1968.Kilder

Fra ”Fruering Sogn– som det var engang” af Sevel Andersen

http://fruering.dk

Powered by MediaWiki