Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Galten Kommunes Byvåben

Fra Skanderborg Leksikon

Galten Kommunes Byvåben

Galten Kommunes Byvåben

Galten Kommunes Byvåben er opbygget således

Det øverste felt symboliserer fortiden:

I øverste felt er placeret Rane Jonsens Våbenskjold.

Rane Jonsen ejede ”Sandgrav”, en borg der lå på en ø i den nu udtørrede Gammelgård Sø mellem Høver og Storring. Af borgen er der i dag ikke mere tilbage, men der er bl.a. fundet både bropæle og murstensstykker på området.

Rane Jonsen var kammermester hos kong Erik Glipping, som blev myrdet Sct. Cecilienat 1286 i Finderup Lade ved Viborg. Rane Jonsen blev dømt for at stå i ledtog med de sammensvorne, som trængte ind i Finderup Lade om natten og myrdede kongen. De blev alle dømt fredløse.

Rane Jonsen var af Hvide-slægten og førte derfor Hvidernes hjortevie i sit våbenskjold.Det nederste felt symboliserer nutiden:

I nederste felt er placeret 7 mindre ringe – det er de syv sogne, der blev sammenlagt til en kommune. Oven i de mindre ringe er placeret en stor ring, der samler de syv sogne til en kommune, Galten Kommune. Ringene er beliggende i den grønne natur.
Kilder:

Galten Kommune infomateriale

Johansen og Halding: Thi de var af stor slægt. Skippershoved 2001

Powered by MediaWiki