Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

HIK81

Fra Skanderborg Leksikon

HIK81s logo

I 1981 besluttede man at sammenlægge Hårby Idrætsforening og Hårby Boldklub til én forening – HIK81, som står for Hårby Idrætsklub af 1981. Klubbens primære målgruppe er børn og voksne i og omkring landsbyerne Nørre Vissing, Veng, Hårby, Søballe, Mesing og Jeksen. I 2008 er der omkring 400 medlemmer. Klubben er nu en flerstrenget forening, der har mange idrætsgrene på programmet. Den tilbyder p.t. fodbold, håndbold, gymnastik, folkedans, kreativ dans, mixvolley og badminton. Desuden forskellige supplerende ad hoc aktiviteter indenfor motion og velvære. De indendørs aktiviteter foregår for størstepartens vedkommende i hallen i Borgernes Hus, men også Veng Fællesskoles gymnastiksal benyttes. De udendørs aktiviteter sker på idrætsanlægget og boldbanerne, der er fælles for skolen og Borgernes Hus.

Pengene til drift af foreningen kommer dels fra kontingenter, dels fra aktiviteter. Som eksempel kan nævnes den årlige sportsfest i Kr. Himmelfartsdagene, der er et stort tilløbsstykke med alle aktive medlemmer på banen. Desuden er der optræden udefra, kampe mod nabobyerne og dyster imellem de enkelte landsbyer. Her hentes der hvert år en pæn sum penge, der kommer de mange ungdomsspillere til gavn. Af andre aktiviteter af social karakter i årenes løb kan nævnes de ugentlige bankospil i Borgernes Hus, som klubben arrangerede. Det var et overordentligt stort arbejde for bestyrelsen uge efter uge at arrangere borde og stole i hallen, men det gav et pænt overskud i rigtig mange år. Klubben tog også initiativ til dilettant, der igennem en årrække trak mange tilskuere, ligesom revyerne med lokalt indhold i en kortere årrække var populære. Disse tre aktiviteter er tiden imidlertid løbet fra og de måtte slutte, da tilslutningen blev for lille.


Henvisninger

HIK81s hjemmeside

Powered by MediaWiki