Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Helga Christiansen

Fra Skanderborg Leksikon

Helga Christiansen.

Helga Christiansen (født Jensen) var den første kvinde i Skanderborg Byråd valgt i 1950.

Hun var kontorassistent og boede i Møllegade 13.

Helga Christiansen blev opstillet i marts 1950 af Socialdemokratiet, som for første gang opstillede en kvinde på en såkaldt ”sikker” plads. Hun blev opstillet som nr. 5 på listen. Det var netop det antal, der blev valgt, men hun sprængte listen med 139 personlige stemmer, i det nyvalgte byråd kun overgået af redaktør Dupont (også liste A) og bankdirektør O. Øhrstrøm (Borgerlisten).

Helga Christiansen var i 1950 medlem af bestyrelsen for Skanderborg Sygekasse. Allerede i 1951 forlod hun byrådet, da hun rejste fra kommunen.

Den næste kvinde i byrådet blev socialdemokraten Else Sørensen, der blev valgt i 1954.


Kilde:

Skanderborg Socialdemokrat marts 1950.

Peter Abildgaard: Oldefar! – hvorfor kunne de ikke lide de røde? S. 115-116.

Powered by MediaWiki