Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Hermann Christian Arent

Fra Skanderborg Leksikon

Hermann Christian Arent (7.2.1836, Ringkøbing – 6.2.1913, Skanderborg) var konstitueret byfoged i Skanderborg 1864 og 1867-1868, og hans store samling af oldtidsfund dannede baggrunden for oprettelsen af Skanderborg Museum.

Arent var søn af jævne borgere, der ikke havde midlerne til at betale for en uddannelse, så den arbejdsomme Arent sparede selv så mange penge sammen, at han i 1857 kunne kalde sig examn.jur. Samme år fik han ansættelse som by- og herredsfuldmægtig i Skanderborg, og både under krigen i 1864, og efter byfoged v. Bülows død i 1867 blev Arent konstitueret som byfoged indtil O.C.A. Winges tiltrædelse i 1868.

Som herredsfuldmægtig var han kendt som en sympatisk mand. Engang skulle han f.eks. afhente en ubetalt symaskine, men fik medlidenhed med den fattige syerske og betalte restgælden af egen lomme. Som privatperson interesserede han sig for naturen og oldtiden. Han fiskede meget i Skanderborg Sø, men hans største passion var at samle på oldtidsfund, og med årene opbyggede han en betydelig samling af fund, især fra Skanderborg-egnen; Den Arentske Samling blev regnet som den største danske oldtidssamling i privateje. Han havde i 1877 etableret sig som selvstændig sagfører i byen, og fundene blev hovedsageligt indsamlet i denne periode af hans liv.

I 1869 købte Arent ejendommen på Møllegade 7 (i dag Ole Lund Kirkegaards Stræde 7), og i haven opførte han en stor stendysse med bl.a. slibesten og forsteninger af dyr. Arent døde i 1913, og hustruen af andet ægteskab, Ane Kirstine Arent, meddelte byrådet, at hans ønske havde været at overdrage hele oldtidssamlingen til byen. Samlingen blev først opbevaret og delvist udstillet i slotskirkens tårn, men i 1925 gik overretssagfører Chr. Holtet, kommunelærer L. Thane og fhv. folketingsformand R.P. Randløv sammen om at ordne samlingen, som kom til at danne baggrund for etableringen af Skanderborg Museum.


Kilder

"Blade af Skanderborg bys historie", Chr. Holtet. Skanderborg Amtsbogtrykkeri, 1933, s. 186

"Den Arent’ske oldsamling", Kaj Klostergaard. I: Nyt fra Engsarkivet 1983, s. 25-28


Henvisninger

Skanderborg Museums hjemmeside

Powered by MediaWiki