Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Hestehaven

Fra Skanderborg Leksikon

Hestehaven ca. 1870. Kvarteret omkring Skanderup Kirke er endnu bar mark, og der er ingen bebyggelse langs den nordre del af Adelgade, da byen stopper kort efter Møllegade. Langs Møllegade er der kun sammenhængende bebyggelse nær Adelgade. Sygehuset er endnu ikke opført, og Sygehusvej ikke anlagt. Villakvarteret vest for byen er ikke opstået, og landbrugsarealerne strækker sig helt ind til den gamle bykerne.


Område i den nordlige del af Skanderborg by, tidligere en del af Skanderup sogn.

Navnet kommer af det forhold, at Hestehaven tidligere var et indhegnet område til græsning for de heste, der tilhørte Skanderborg Slot. Senere blev Hestehaven anvendt af rytteriets heste ved Skanderborg Rytterdistrikt. Hestehaven var tidligere skovbevokset og i området mellem Hestehaven og Hømosen har der i 1840’erne ligget et teglværk.

Hestehavens 93 tdr. land blev ved Ryttergodsauktionen i 1767 købt af købmand, landmand og gæstgiver Hans Friis, Lillegade, Skanderborg.

I 2005 blev der i trekanten mellem Christiansmindevej og Låsbyvej udstykket 27 parcelhusgrunde, som fik navnet Hestehaven.

I 2007 blev boligområdet Skanderborg Bakker etableret i Hestehaven i området øst for Låsbyvej.


Kilder:

J.C. Schytte: Skanderborg Amt 1843.

Chr. Heilskov: ”Hjelmslev Herred i Århus Stifts Årbog 1921.

L. Thane: Skanderborgs Historie 1908. s. 63

Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki