Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Holger Vivike

Fra Skanderborg Leksikon

Holger Vivike. Foto fra bogen Bagbord om. Erindringer fra et godt liv.

Holger Vivike {23/8 1910 – 2/7 1992) var sømand, aktiv modstandsmand, medstifter af SF, folketingsmand, fisker, bosiddende ved Mossø og initiativtager til fredningen af Mossø.


Holger Vivike kom fra samfundets fattigste lag. Han voksede op hos sin bedstemor og efter en barsk barndom kom han til søs og blev matros. Han var tidligt aktiv på venstrefløjen. Allerede i 1932 var han med i Revolutionær Fagopposition, og i 1935 meldte han sig ind i Danmarks Kommunistiske Parti. Han var med i Sømændenes Forbund og blev sekretær i partiets Københavnsledelse.

I 1939-40 sejlede han som matros mellem Esbjerg og England. Ved interneringen af de danske kommunister i 1941 gik han under jorden og under resten af besættelsen var Vivike leder af partiets illegale arbejde på Fyn og senere i Jylland.Han var den eneste af DKP's provinsledere, som det aldrig lykkedes tyskerne at arrestere.

Holger Vivike på talerstolen i Skanderborg ved SF's 25 års jubilæum. 1984.

Efter krigen var han beskæftiget som rejsesekretær i Jylland og forretningsfører på partiavisen Land og Folk. Under partiopgøret i 1958 blev han ekskluderet som partisekretær og forlod sammen med Aksel Larsen DKP for at stifte Socialistisk Folkeparti.

Han blev valgt ind i Folketinget 1960 og her repræsenterede han SF i 13 år. Han var mest at finde på partiets venstrefløj, men ved paritets sprængning i 1967 med dannelsen af VS, støttede Vivike Aksel Larsens linje. Hans folketingsarbejde var præget af flid og saglig indsigt, men hans sagområder hørte til de af offentligheden mindre bemærkede.

Tiden i folketinget mindedes han dog ikke med overvældende glæde:

Jeg har altid elsket frisk luft. Og det var der ikke i Folketinget. Det blev lavet for mange aftaler i korridorerne, og der var rigeligt mange mennesker med spidse albuer. Det var ikke rigtigt stedet for mig. Ganske vist fik jeg arbejdsområder, der interesserede mig, som f.eks. naturfredning, fiskeri og Grønland. Men der er for få folketingsmedlemmer, som stiller op, fordi de har noget på hjerte, og for mange, der bliver stillet op for at få sig et levebrød.

Men heldigvis mødte jeg da også mange hæderlige mennesker. Ikke bare fra mit eget parti, men også fra partier som Konservative og Venstre. Det var folk, som jeg var uenig med rent politisk, men som jeg respekterede, fordi de af et ærligt hjertekæmpede for det, som de betragtede som det rigtige. Det er jo netop et af plusserne ved det danske folketing. Uanset hvor uenige man er rent politisk, kan man mødes over et stykke mad eller en kop kaffe og få sig en snak eller et spil kort. Det ser man vist ikke i ret mange andre parlamenter, slutter Holger Vivike.

Holger vivike var en farverig, populær fortaler for de svage i samfundet. Han var en ægte proletar med et skarpt blik for alle pampertendenser i de kommunistiske partier og det pampervælde, der havde udviklet sig i de kommunistiske lande.

Senere har det dog vist sig, at han trods bruddet med DKP formentlig alligevel forblev loyal overfor socialismens fædreland. If. PET og udtalelser fra russiske agenter lod han sig i 1966 hverve som agent af KGB med den opgave at holde KGB og den sovjetiske ledelse orienteret om udviklingen i SF og om den generelle politiske situation i Danmark. Et hverv der ophørte, da han forlod folketinget i 1973.

Vivike ønskede ikke at blive opstillet ved folketingsvalget i 1973. Han fik lyst til at leve livet. Han beholdt dog posten i Overfredningsnævnet, et arbejde der interesserede ham meget. Herfra tog han i 1971 initiativet til fredningen af Mossø.

Ved P-pladsen på Vædebrovej ved Mossø blev der i 2000 rejst en mindesten for modstandsmanden og medstifteren af SF, Holger Vivike. På stedet har SF siden 2008 holdt sine grundlovsmøder.

Vivike købte i 1949 en grund ved Alken i den østre ende af Mossø og ombyggede en flygtningebarak fra Gl. Rye Flyveplads. I knaldhytten, som han kaldte den, uden indlagt vand og el, boede han i sommerhalvåret med sin familie.

Da han stoppede i Folketinget i 1973 flyttede han til Alken fra Kyndelsmisse den 2. febr. Her boede han i træhytten i ”Lagunen” ved Monnes Vig og fiskede i Mossø. Han holdt af brændevin og stegt ål men har altid dagen efter udført det arbejde, han mente skulle gøres. Omkring 1. dec. drev vinterkulden ham til København, hvor han havde en lille lejlighed i en sømandsstiftelse på Christianshavn.

Holger Vivike skrev i 1982 sine erindringer i bogen ”Bagbord om. Erindringer fra et godt liv”. Han har holdt stribevis af foredrag, ofte om situationen i Østeuropa og de store omvæltninger der, som han fandt var en fantastisk positiv udvikling. For mig er socialisme uden demokrati ikke ægte socialisme, udtalte han.Kilder

Lydjournalen nr. 197 og 198. Skanderborg Historiske Arkiv.

Horsens Folkeblad 5/9 1990

Anders Errboe: Livet som erhvervsfisker i Mossø i Østjysk Hjemstavn 2003.

PET Kommissionens beretning bd. 7, s.189-195

Powered by MediaWiki