Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Hvolbæk

Fra Skanderborg Leksikon

Vi ved ikke ret meget om Hvolbæks historie, men at byen har eksisteret i 1573 ved vi, fordi Kronens bønder i Hvolbæk og Skårup da fik gavekort på en eng, der kaldtes Harrildskær, som lå imellem de 2 byer, mod en årlig afgift af 2 fjerding smør.

I et åbent brev fra samme år bestemmes det, at Kronens bønder i Fruering-Vitved Sogne, på grund af deres fattigdom og armod, ikke kan svare den sædvanlige afgift til Skanderborg Slot, og af den grund får de den sat ned.

I 1730 brændte der 3 gårde og 2 huse i Hvolbæk. Under Rytterdistriktet lå der i Hvolbæk kun 6 gårde, men 100 år senere var antallet 12, idet de oprindelige 6 gårde var bleven delte.

På Hvolbæk Mark findes 2 gravhøje, Store og Lillehøj, i nærheden af disse er der fundet 6 guldringe og 3 brakteater (smykker eller mønter), det skete i 1872.

Før den store udskiftning, - for Hvolbæks vedkommende i 1778, - var gårdenes jorder fordelt over hele bymarken, således at man havde små jordlodder mange forskellige steder. Denne fordeling bevirkede, at man måtte drive jorden i fællesskab.

I 1944 opstod der en stor brand i Hvolbæk, hvor alle gårde på nær en blev berørt.Kilder

”Fruering Sogn– som det var engang” af Sevel Andersen

Powered by MediaWiki