Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Joachim Schack

Fra Skanderborg Leksikon

Joachim Schack (1628 – 31.8.1700) var amtmand 1682-1700.

Schack var søn af Otto Schack til Hütten og Dorothea v. d. Lühe. Han var stadsmajor i Hamborg, men blev kaldt til Danmark i 1666 for at arbejde først som oberst, siden som generalmajor. Det var Joachim Schack, der på retterstedet meddelte rigskansler Griffenfeld, at kongen havde givet ham "pardon", altså omstødt Griffenfelds dødsstraf til en livstidsdom.

Schack tog sin af sted fra hæren i 1681, og syv år senere opnåede han dansk statsborgerskab. Forinden var han i 1682 blevet amtmand over Skanderborg og Åkær amter, og denne post bestred han til sin død i år 1700. Han ejede Kjærstrup, Sneumgård og Bramslykke, og nåede at blive gift to gange; først gang i 1657 med Anna Dorothea Schack, som døde 29 år gammel i 1669, og året efter hendes død ægtede han Dorothea Sophie Seefeldt, som døde i 1682, 32 år gammel.

Schacks efterfølger i amtmandsembedet blev Jørgen Grabov.


Kilder

"Amtmandsbogen. Portrætter og Biografier af Stiftamtmænd og Amtmænd i Danmark 1660-1935", Palle Rosenkrantz. Arthur Jensens Forlag, 1936, s. 145

Powered by MediaWiki