Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Just Hansen

Fra Skanderborg Leksikon

Just Hansen var amtsskriver i Skanderborg og tillige stedfortrædende amtmand 1676-1680.

Hansen var som amtsskriver en øvrighedsperson i byen, og som stedfortrædende amtmand for Christoffer Sehested skaffede han sig en del modstandere, da han forstod at udnytte positionen. Bl.a. klagede konsumtionsforvalter Oluf Jespersen til Sehesteds afløser Marquard Rotsten over, at Hansen havde udskrevet ekstraskatter, men Rotsten afviste anklagen.


Kilder

"Skanderborg", Herbert Madsen, Niels Gjersing, F.G.F. Stellfeld. Centraltrykkeriet i Skanderborg, 1983, s. 53-54

Powered by MediaWiki