Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Kaj Klostergaard

Fra Skanderborg Leksikon

Kaj Klostergaard fotograferet i 1980èrne

Kaj Klostergaard (1932-2008) var grosserer, bygherre og lokalhistoriker med Skanderborg som emne.

For Kaj Klostergaard var lokalhistorie en livslang hobby, som han ofrede praktisk talt alt sin fritid på. Det startede som en samlermani af lokale postkort og fotos i 1960érne, der siden udviklede sig til studier i byens historie. Kaj Klostergaard gik til de gamle aviser på Skanderborg Egnsarkiv, og afskrev for fornøjelsens skyld alt, hvad der stod om Skanderborg. Med udgangspunkt heri kunne han dykke ned i specialemner i byens historie, og det resulterede i en række avisartikler, jubilæumshefter og bogudgivelser.

Kaj Klostergaard modtog i 1992 sporen, Skanderborgprisen.

Kaj Klostergaard har udgivet følgende:

Vrold By og Mark

Skanderborg under treårskrigen 1848-1850

Skanderborg Jernbanestation og købstaden nedenfor 1868 - 1918

Skanderborg i 1000 år.

Omkring vindmøllen i Skanderborg. (2000)

Omkring Skanderborg Dyrehave – indtil skæbneåret 1940.

Skanderborg Sejl- og Motorbådsklub (1986)

Skønnest ved Skanderborg. Turistforeningen for Skandderborg og Omegn 1895-1995. (1995)

Skanderborg Bibliotek 1901-2001 (2001)

Skanderborg Lawn Tennisklub 1902-2002 (2002)

Skanderborg Roklubs 40 års jubilæum 1930-1970 (1970)

Skanderborg Industri- og Håndværkerforening 100 år (1971)

Skanderborg FDF 1919-1969 (1969)

Skanderborg Handesstand 100 år (1983)

Skanderborg - en by under besættelsen 1940-45 (1995)


Kilde:

Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki