Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Krøyer Kielbergs Vej

Fra Skanderborg Leksikon

Vej i Banegårdskvarteret i Skanderborg, der forbinder Banegårdsvej og Nørregade. Den blev anlagt i 1926 i forbindelse med etablering af et nationalhaveanlæg , hvor der på området blev udstykket 25 parceller.

Vejen er opkaldt efter industrimanden Ferdinand Michael Krøyer Kielberg.

Skanderborg og Omegns Børnehjem på hjørnet af Banegårdsvej og Krøyer Kielbergs Vej. Her voksede F. Michael Krøyer Kielberg op som søn af børnehjemsbestyrer A. Kielberg. Børnehjemmet blev nedlagt i 1917.Foto ca. 1970

Da Skanderup-Stilling kommune i 1931 opførte en ny skole på området, Den hvide Skole (senere Ungdomsgården), blev vejen oprindelig kaldt Skolevej.

Navnet blev efter beboernes ønske ændret i 1934 til Krøyer Kielbergsvej for at hædre byen berømte søn, industrimagnaten Ferdinand Michael Krøyer Kielberg. Han var opvokset på Skanderborg Børnehjem på hjørnet af Banegårdsvej og den nye vej, hvor hans far, Olaf August Kielberg var bestyrer. Navnet Krøyer var moderens fødenavn.

På vejen ligger flere interessante bygninger og huse, bl.a. kontorhuset Kielberghus, og "Ly" Krøyer Kielbergs Vej 6 og Den hvide Skole.


Kilder:

Skanderborg Historiske Arkiv

Klostergaard, Kaj: Omkring Vindmøllen i Skanderborg. 2000.

Powered by MediaWiki