Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Marquard Rotsten

Fra Skanderborg Leksikon

Marquard Rotsten (31.10.1625 – 13.5.1681) var amtmand 1680-1681.

Rotsten var søn af Steen Rotsten og Margrethe Lavesdatter Urne. Han var bl.a. løjtnant ved artilleriet i Skåne 1644-45, i udenlandsk krigstjeneste fra 1657-60, admiral og assessor ved Admiralitetet fra 1675, og året efter udnævnt til Ridder af Dannebrog. Han blev amtmand over Skanderborg og Åkær amter i 1680, og forblev i embedet til sin død året efter. Fra sin korte tid i Skanderborg nåede han bl.a. at få udarbejdet et detaljeret syn over Skanderborg Slot og dets daværende forfald. Rotsten nåede at være gift to gange, første gang med Dorthe Sehested, som døde i 1664, og herefter med Birgitte Reedtz.

Admiral Rotstens afløser som amtmand blev Joachim Schack.


Kilder

"Amtmandsbogen. Portrætter og Biografier af Stiftamtmænd og Amtmænd i Danmark 1660-1935", Palle Rosenkrantz. Arthur Jensens Forlag, 1936, s. 133-134

"Skanderborg", Herbert Madsen, Niels Gjersing, F.G.F. Stellfeld. Centraltrykkeriet i Skanderborg, 1983, s. 55

Powered by MediaWiki