Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Mindesten for Niels Ebbesen

Fra Skanderborg Leksikon

Mindestenen for Niels Ebbesen på Mindet

På Mindet (ved Kvickly i Adelgade) står en mindesten med inskriptionen: ”Til minde om Niels Ebbesen og hans fæller”. Mindestenen er formet som et visbykors med et sværd pyntet med egeløv.


Niels Ebbesen havde d. 2. april 1340 ved en dristig aktion dræbt den holstenske greve Gert i sit hovedkvarter i Randers og stod nu i spidsen for oprøret mod de holstenske grever.

Han blev dræbt ved Skanderborg d. 2. november 1340 da han med en jysk oprørshær belejrede holstenske tropper på Skanderborg Slot. Den holstenske besætning på slottet fik undsætning og gjorde udfald, hvorefter Niels Ebbesen trak sin hær op på Manbjerget. I kampen der fulgte blev flere tusinde danske dræbt, heriblandt Niels Ebbesen.

Stenen blev rejst i 1878 som minde over slaget ved Skanderborg.


Kilder: Skanderborg Museums skolemateriale

Powered by MediaWiki