Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Nationalhaverne i Skanderborg

Fra Skanderborg Leksikon

Notits i Skanderborg Amts Avis okt. 1926.

Ulldalls haver.

Nationalhaven var en særlig gren af kolonihavebevægelsen, som tømrermester N. A. Uldall (1860-1945) fra Århus stod bag. De kaldtes derfor også for Uldalls haver, da ideen om disse sports- og brugshaver var hans.

Tanken var at anlægge regelmæssige, smukke lyst- og brugshaver for menigmand, der i modsætning til de almindelige kolonihaver ikke blev udbudt på lejet jord, men blev solgt som ejendomshaver.

De første haver blev oprette i det nordlige Århus i 1902, og i de følgende år fulgte med N.A. Uldall som driftsleder flere udstykninger i forstæderne. Projekterne gav adgang til faglig rådgivning om dyrkning af jorden, valg af træer, buske og planter med henblik førsteklasses afgrøder. Desuden havde hver havekoloni adgang til en sportsplads.

Mottoet var: ”Hvert Barn sit Frugttræ – Hver Familie sin Have”, og i ca. 45 købstæder og stationsbyer i Jylland og på Fyn blev der udstykket nationalhaver. Om drivkraften for N. Uldall var idealisme eller spekulation ved vi ikke.


Havekolonierne i Skanderborg.

I Skanderborg købte N. Uldall i 1911 5 tdr. land af slagteridirektør P.B. Lund beliggende mellem Møllegade og Vestergade med udsigt over Lillesø og Svanesø. Her blev der anlagt 32 haver og to brede grusveje, og en idrætsplads til fælles afbenyttelse for haveejerne. Haverne var anlagt således, at der var blomsterhave mod vejen, dernæst køkkenhave og bagest frugthaven. I løbet af kort tid blev parcellerne solgt - dog fortrinsvis til bedrestillede.

I 1924 blev den første parcel i nationalhaven bebygget. Det var villaen Møllegade 65. Det satte gang i byggeriet og i 1924-25 blev Vibevej og Mågevej anlagt.

I 1926 oprettede N. Uldall et nyt nationalhaveanlæg i Skanderborg. Han udstykkede 25 parceller fra området overfor Skanderborg Station ud til Nørregade. Den gennemgående vej blev først kaldt Skolevej efter den Hvide Skole, som Skanderup-Stilling kommune opførte i 1931, dernæst – efter beboernes ønske- Krøyer Kielbergs Vej.


Kilder:

http://aarhuswiki.dk/wiki/Nationalhaven_eller_Uldalls_haver

Skanderborg Amts Avis 9.sept. 1911, 4.dec. 1911, 1.okt. 1926.

Klostergaard, Kaj: Omkring vindmøllen i Skanderborg. 2000.

Powered by MediaWiki