Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Newton Skovgaard

Fra Skanderborg Leksikon

Newton Skovgaard. Foto 1902.
Jacob Newton Skovgaard var maufakturhandler og forretningsmand i Skanderborg, og sammen med en kompagnon stod han bag udstykningen til Villakvarteret.

Newton Skovgaard (1861-1945) var søn af manufakturhandler Emil Skovgaard og broder til Thorvald Skovgaard. I 1885 etablerede han sig i Skanderborg og ombyggede ejendommen Adelgade 73 i 1892. Forretningen omfattede al slags manufaktur og havde udsalg fra Wessel & Vetts Fabriker (Magasin du Nord). Det var byens førende modeforretning med filialer i Hovedgård,Låsby og Brabrand.

Sammen med direktør P.B. Lund fra Skanderborg Andels-Svineslagteri indkøbte han en stor del af byens markjoder, hvorpå Villakvarteret efterhånden blev opført. I 1898 anlagde de Engvej og i 1905-06 anlagde de to nye villaveje; Villavej og Egholmsvej.

Newton Skovgaard var meddirektør i Banken for Skanderborg og Omegn, formand for turistforeningen og næstformand i handelsforeningen. Skovgaard overlod i 1928 sin forretning til sin førstemand, og bosatte derefter sig i Holbæk.


Det fremgår af denne metertabel, at Newton Skovgaard havde filialer i Hovedgaard, Brabrand og Låsby. Udgivelsen skete i anledning af meterlovens vedtagelse. Det skete i 1907 med en tilvænningsperiode, så den endelig trådte i kraft 1.april 1912.


Kilder

Skanderborg By. Danske Byer og deres Mænd. 1919, s.134-135.

Kaj Klostergaard: Omkring Vindmøllen i Skanderborg. 2000, s. 35-38

Powered by MediaWiki