Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Niels Preben Rosenkrantz

Fra Skanderborg Leksikon

Niels Preben Rosenkrantz (30.11.1795, Kristinelund – 12.3.1825) var amtmand 1824-1825.

Rosenkrantz var søn af Thomas Rosenkrantz til Kristinelund og Frederikke Christiane Ulrikke Kaas, men blev opdraget hos gehejmeråd Niels Rosenkrantz. Han blev uddannet cand.jur. i 1817 og var assessor ved hhv. Viborg Overret og Københavns Politiret, før han i 1824 blev amtmand i Skanderborg, men han døde allerede året efter, 29 år gammel. Han efterlod sig hustruen Karen Elisabeth Klingberg.

N.P. Rosenkrantz’ efterfølger som amtmand blev Carl Gustav Rosenørn.


Kilder

"Amtmandsbogen. Portrætter og Biografier af Stiftamtmænd og Amtmænd i Danmark 1660-1935", Palle Rosenkrantz. Arthur Jensens Forlag, 1936, s. 137

Powered by MediaWiki