Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Peder Sørensen

Fra Skanderborg Leksikon

Peder Sørensen (9. september 1842 – 13. august 1913) blev født på Stougaard mark i Tørring Sogn, og endte sine dage som møller på Skanderborg Mølle.

Sørensen voksede op under fattige kår, og kom derfor ud at tjene i en tidlig alder. I 1877 blev han forpagter af Skanderborg Mølle, og formåede at øge omsætningen betydeligt ved bl.a. at indrette et rugbrødsbageri og oprette udsalgssteder hos fire skanderborgensere. Da Sørensen fire år senere købte møllen fortsatte han denne arbejdsomme linje, og blev med tiden en velhavende mand.

Han deltog gerne i den offentlige debat og var meget politisk interesseret; som stærk tilhænger af Venstre deltog han sammen med bl.a. fabrikant Andreas Blom i de skattenægtelser, der fulgte i kølvandet på Provisorietidens finanslove udstedt under Højre-regeringer ledet af Estrup.

Møller Sørensen blev også valgt ind i Skanderborg Byråd i 1892. Her var han bl.a. drivkraften bag den succesfulde gennemførelse af vandstandssænkningen af Svanesø, så gården Sølund, som Skanderborg Kommune i 1885 havde overtaget sammen med Skanderborg Dyrehave, kunne blive rentabel ved en bedre udnyttelse af de ellers sumpede engområder. I 1899 trak han sig imidlertid ud af byrådet da han mente, at de andre byrådsmedlemmer modarbejdede projektet, og herefter interesserede han sig kun for landspolitik.

Peder Sørensens skæbne blev beseglet, da han i 1913, 71 år gammel, faldt ned fra et stænge i møllen og slog sig slemt. Det var dog den lungebetændelse, der efterfulgte operationen på Skanderborg Amtssygehus, som endte med at tage livet af ham.


Kilder

"Omkring Vindmøllen i Skanderborg", Kaj Klostergaard. Forlaget Skanderleipzig, 2000, s. 11-17

Powered by MediaWiki