Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Peter Otto Rosenørn

Fra Skanderborg Leksikon

Peter Otto Rosenørn (24.6.1778 – 29.9.1828, Store Restrup) var stiftamtmand 1820-1824.

Han var søn af major Christian Rosenørn og Marie Wormskjold til Nørholm, og bror til Carl Gustav Rosenørn. Han blev uddannet cand.jur. i 1799, fik samme år arbejde i Rentekammeret, og var amtmand i Ringkøbing Amt fra 1805-1820, da han blev udnævnt til stiftamtmand over Århus Stift, som Skanderborg Amt indtil 1824 var henlagt under.

Han havde i 1807 giftet sig med kusinen Ingeborg Christiane Wormskjold, som senere blev overhofmesterinde hos dronning Caroline Amalie. Rosenørn var blevet kammerherre i 1814 og direktør for Estvadgård Kloster fra 1819.

Han bestred stillingen som stiftamtmand over Århus Stift lige indtil sin død på embedsboligen Store Restrup i 1828.

Rosenørns efterfølger som amtmand blev Niels Preben Rosenkrantz.


Kilder

"Amtmandsbogen. Portrætter og Biografier af Stiftamtmænd og Amtmænd i Danmark 1660-1935", Palle Rosenkrantz. Arthur Jensens Forlag, 1936, s. 140

Powered by MediaWiki