Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Vilhelm Kyhn

Fra Skanderborg Leksikon

Vilhelm Kyhn i Illustreret Tidende.

Den danske landskabsmaler Peter Vilhelm Carl Kyhn (1818 – 1903) blev født i København. Men på trods af, at han var bosiddende i hovedstaden hele sit liv var han gennem mere end 30 år alligevel så tæt knyttet til Ry, at han her gik under navnet Byens Bedstefar eller Byens Gudfar.

Kunstnerkolonien i Ry 1892. Fra venstre Vilhelm Kyhn, Pouline Thomsen, Herman Siegumfeldt, Carl Møller og Harald Foss

Ifølge maleren selv, havde han sit åndelige fødested i Ry. Hans tætte forhold til Ry startede med nogle besøg i 1840’erne, hvorefter han arbejdede i længere perioder i Ry hvert år fra 1866 til 1903. Lidt hen på sommeren kom han til Ry og blev lige til efteråret stod for døren. Når Kyhn ankom med toget, spadserede han til Ry Hotel, og blev undervejs budt velkommen af byens borgere. På hotellet stod ”hans” værelse hvert år parat og afventede hans ankomst.Fra egnen ved Himmelbjerget.1882. Randers Kunstmuseum
Solnedgang ved Ry. 1871.

Flere af hans elever og venner fulgte ham til Ry, og egnen omkring Himmelbjerget udviklede sig til et lille Fontainebleau. De delte hans betagelse af Søhøjlandets natur.Blandt kuntnervennerne var [Harald Foss,[Pauline Thomsen], Carl Møller, og Poul Steffensen. Vilhelm Kyhn kom derved til at stå i spidsen for en hel kunstnerkoloni, og han blev mere end nogen anden Himmelbjergegnens skildrer i den danske landskabskunst.

For sin tid, betragtes Kyhn som én af de betydeligste danske landskabsmalere, og hans billeder er at finde både på kunstakademiet, Hirschsprungs samling, samt i Statens Museum for Kunsts samling.

Vilhelm Kyhn fik en lokal tømrer til at bygge et transportabelt skur,et feltatelier, der havde sin faste opstilling i en grusgrav ved Ry Stationsby. Med udgangspunkt herfra drog han rundt på egnen og malede små studier af landskabspartier, for senere at vende tilbage til grusgraven og i fri luft male billederne færdige. Når vejret var dårligt tilbragte han ofte tiden med at fiske med vennen Harald Foss.

Vilhelm Kyhn var om sommeren en kendt mand i gadebilledet, og han var meget afholdt. Han var med i hele stationsbyens vækst. I Ry husker man da også i dag sin gamle ”gudfar”, idet man efter hans død samlede penge ind og rejste en mindesten på Lynghoved til ære for maleren. Stenen står på et udsigtspunkt, som i dag er kendt som Kyhns Minde.

Kilder

Glimt af Ry-Egnens historie / [Red.] Povl Kastberg Krogh. Ry : Ry Bogtrykkeri, 1993.

Kunst og natur. Omkring et landskabsbillede af Vilhelm Kyhn. Randers Kunstmuseum. Omkring et kunstværk 8. 1982.

http://www.lappedykkeren.dk/info/anmviewer.asp?a=236&print=yes

Powered by MediaWiki