Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Plejehjemmet på Søkildevej

Fra Skanderborg Leksikon

Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelses plejehjem på Søkildevej i Ry, som det så ud før ombygningen i 1936

Plejehjemmet på Søkildevej 35 C i Ry, var, sammen med et tilsvarende hjem i Silkeborg, blandt de første plejehjem Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse oprettede til særligt hårdt angrebne tuberkulosepatienter. Hjemmet med plads til otte kvindelige patienter blev indviet i 1913, og havde med sin beliggenhed adgang både til skov samt engene ved Knudsø. Ved indvielsen deltog blandt andre den daværende justitsminister P. A. Alberti samt kultusminister J. C. Christensen.

Det viste sig, at der var stor brug for et plejehjem som det i Ry, for i 1936 blev det nødvendigt at foretage en udvidelse, for derved at få plads til flere af de tuberkuloseramte patienter, der havde brug for den friske luft og de smukke omgivelser der var at finde på egnen. En af grundene til, at Nationalforeningen til Tuberkuloses Bekæmpelse valgte, at placere et af deres først oprettede plejehjem, netop i Ry, hang sandsynligvis sammen med at den lokale læge Kristen Isager (Dr. Med.) nærede en stor interesse for tuberkulosen og må betragtes som værende en af tuberkulosebekæmpelsens pionerer.

Efter oprettelsen af hjemmet kom Dr. Isager da også til at sidde, som medlem af det fællesudvalg, der administrerede hjemmet. På opfordring af Dr. Isager ansatte man Kathrine Kristensen som hjemmets første bestyrerinde. Det skulle siden vise sig at være et fortræffeligt valg, idet hun med stor dygtighed, ledede tuberkulosehjemmet helt frem til 1949, hvor hun for sine mange års tro tjeneste modtog den kongelige belønningsmedalje af 1. klasse.

I slutningen af første halvdel af 1900-tallet blev der inden for bekæmpelsen af tuberkulose gjort så markante fremskridt, at man på de fleste behandlings- og plejehjem kunne registrere en vigende tendens i tilstrømningen af patienter. Disse fremskridt fik da også betydning for plejehjemmet i Ry, som blev nedlagt 1978.

Bygningen blev derefter indrettet til lejligheder.


Kilder

Fjeldsted, P. K.: RY. [S. l.] ca. 1917

Lokalhistorisk kalender udgivet af Ry Lokalarkiv, 2004

http://www.lungeforening.dk/default.aspx?pageid=542

Powered by MediaWiki