Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Sct. Sørens Kilde

Fra Skanderborg Leksikon

Sct. Sørens Kilde

I middelalderen var Gl. Rye, på grund af sine hellige kilder, i mange år midtpunkt for åndslivet i Danmark. Den mest berømte af kilderne, som kunne tiltrække valfartende fra det meste af Jylland, var ”Sct. Sørens Kilde” beliggende i Rye Sønderskov. Kilden er blevet restaureret i flere omgange, så den har givetvis ikke bibeholdt sit oprindelige udseende, men er dog stadig at finde i skoven den dag i dag.

Sct. Sørens Kilde i Rye var den mest besøgte af de gamle danske lægedomskilder. En omstændighed der i middelalderen havde stor betydning for egnen, og var med til at skabe stor velstand. Det var nemlig ikke gratis at søge helbredelse i kilderne. Et besøg til Sct. Sørens Kilde krævede at den syge skulle bringe en offergave, som så overgik til kirken. De mange besøgende ved kilden var dermed med til at skabe byens velstand. Denne velstand betød, at man i byen fik råd til at opføre den domkirkestore Sct. Sørens Kirke.

Det var dog ikke alene den lægende kilde de rejsende kom til Rye for at besøge. Tre gange om året afholdtes et såkaldt kildemarked, hvor handlende og markedsgæster kunne gøre gode forretninger og more sig over gøglere og andet godtfolk, som strømmede til. Der var varer og underholdning af enhver tænkelig art på markedet, hvilket bevirkede, at det var noget af et tilløbsstykke. Langt op i tiden hørte kildemarkederne til blandt de største årlige begivenheder på egnen.

Kilder

Ry-egnen : et stykke Danmarkshistorie / red. af Poul Kastberg Krogh, Ry : Ry bogtrykkeri, 1994

Powered by MediaWiki