Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Skanderborg Museumsforening

Fra Skanderborg Leksikon

Formand for Museumsforeningen, chefkonsulent Johs. Olesen med lerpotter i udstillingslokalet på Morten Børup Skolen 1969.
Museumforeningens 25 års jubilæum. Gerda Raundorf overrækker dirigentklokken til Niels Gjesing.1977.


Skanderborg Museumsforening har været en rugeklasse for kulturen i Skanderborg siden sin start i 1952.

Foreningens formål i dag, if. vedtægterne, bl.a. at værne om byens og egnens forhistoriske og historiske minder, at virke for bevarelse og udbygning af museum og egnsarkiv og udøve museumsvirksomhed af enhver art.

1952 En lille gruppe amatørarkæologer starter med udgangspunkt i den Arentske oldsagssamling Museumsforeningen for Skanderborg og Omegn. Målet er at oprette et museum i Skanderborg. Amatørarkæologerne udgraver i området men udgravningen i Illerup Ådal overtages af Moesgård Museum.

1954 Foreningen får rådighed over Amtsavisens tidligere trykkeri på Skanderupgade til opbevaring og konservering af museumsgenstande.

1955 Foreningen må pga. økonomien opgive planer om at gøre Gæstgivergården Jylland – senere Munkekroen til museum.

1955-1965 Foreningen i krise og delvis opløsning.

1966 Ny start med ny bestyrelse med repræsentanter for Rotary, der deler sig i kunstudvalg, kulturhistorisk udvalg og forhistorisk udvalg.

1966 Udstillingen ”Mit kæreste eje” i aulaen på Morten Børup Skolen blev en stor succes med 2200 besøgende.

1966 – 1979 Museumsforeningen har udstillingslokaler på loftet på Morten Børup Skolen

1967- Årsskriftet ”Skvæt” udkommer for første gang. Medlemstallet var 175.

1967 Museumsforeningen begynder at arrangere årlige sommerudflugter

1967 Kunstudvalget viser den første af en lang række kunstudstillinger.

1967 Foreningen arrangerer sin første foredragsrække med titlen ”Fra Jellingesten til Jorn”.

1968 Planer om museum på Skvæt Mølle og forsøg på at få Illerupfundet tilbage til Skanderborg.

1970 Skanderborg Museum bliver en selvejende institution og foreningens og museets regnskaber skilles ad. Museets ledelse består af foreningens museumsudvalg og en repræsentant for byrådet.

1971 Skanderborg Museum åbner i øverste etage på Morten Børup Skolen.

1972 Skvæt Mølle brænder og foreningen opfordrer forgæves til restaurering.

1974 Museumsforeningen får oprettet Skanderborg Egnsarkiv på adressen Adelgade 5.

1976 Kunstudvalget overtager fra Kulturelt udvalg ansvaret for alle kunstudstillinger i byen.

1981 Skanderborg Museum flytter til Adelgade 5

1982 Foreningen skifter navn til Skanderborg Museumsforening

1984 Skanderborg Museum bliver statsanerkendt, og Egnsarkivet bliver en del af museet.

1984 Foreningen opretter et rådgivende bygningsudvalg

1989 Egnsarkivet flytter til Adelgade 46.

1995 Foredragvirksomheden fortsætter. Et af højdepunkterne var et foredrag på Audonicon med journalist Peter Olesen om bygningskultur.

2011 Foreningen arrangerer med stor succes ”Levende julekalender”. Foreningen har 190 medlemmer.


Kilde:

Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki