Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Skanderborg Sundhedscenter

Fra Skanderborg Leksikon

Regionshospitalet. Skanderborg sundhedscenter 2012

1988 Århus Amt vedtager, at Skanderborg Sygehus skal lukke 31. 12. 1988.

I ”Den røde rapport” beskrives. at der skal etableres en “Nærhedsservice”, der betjenes af Odder CentraIsygehus.

I Skanderborg er der stor modstand mod lukningen. Der dannes en “Støtteforening for bevaring af Sygehuset”, og der foretages en underskriftindsamling og en protestmarch i maj til Amtsgården.

I august besluttes det, at der skal arbejdes på at få en plads i amtsrådet. Der dannes en "upolitisk" liste, Folkestyrelisten, liste Ø, med lektor og byrådsmedlem for SF, Johs. Flensted-Jensen, som spidskandidat . Listen opnår ved Amtsrådsvalget den 21. november ca. 14.000 stemmer og Flensted bliver valgt.

1989 Århus Amt udbyder hele sygehuset til salg, men ingen byder på hovedbygningen. 1990 Forhandling med Amtsrådets Sygehusudvalg om at udnytte hovedbygningen resulterer i en bevilling til et “Sundhedscenter”.

1991. Det vedtages at ændre navn fra Støtteforening til “Brugerrådet for Skanderborg Sundhedscenter og Nærhedsservice.” Beredskabschef Børge Rasmussen er formand for rådet.

1993. Den 31.august indbyder amtet til indvielse af Sundhedscentret med tale af amtsborgmester Ib Frederiksen. 1993 By- og Amtsråd vedtager at nedsætte et Kontakt- og Aktivitetsudvalg. 1999 Søsterlogen Dr. Sophia donerer 40.000 kr. til en ultralydscanner, som placeres ved ambulatorierne. En anden god nyhed er, at det lykkes at bevare bloddonertapningen i Skanderborg.

2003 Odder Centralsygehus lukkes og Sundhedscentrets funktioner skal overføres til Regionshospitalet Silkeborg. Den præhospitale indsats styrkes, og der etableres “Hospice uden mure.”

Sundhedscentret bliver fremvist som rollemodel med et stort antal kommuner, regioner, ministerier, foreninger m.fl. som besøgende.

2009 Der har været 23.000 besøg på ambulatorierne og tilfredsheden er på 93 %. Regionen vedtager, at stedet skal benævnes “Regionshospital.”

2010 Silkeborg har betjent Sundhedscenter og ambulatorierne til stor tilfredshed for borgerne i Skanderborg-området, men Regionsrådet vedtager, at Sundhedscentret fra 1. januar 2011 administrativt skal overføres til Akuthospitalet i Horsens.

2012 Ny Røntgenklinik, nye bloddonerlokaler og renoverede jordemoderlokaler tages i brug.


Kilder:

Notat af Børge Rasmussen. Skanderborg Historiske Arkiv.

Powered by MediaWiki