Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Skjørring Kirke

Fra Skanderborg Leksikon

Kirkens skib og kor er bygget i middelalderen, formentlig forholdsvis tidligt i perioden 1100-1200, da den er uden sokkel og opført af rå kampesten med granitkvadre i hjørne og omkring døre og vinduer. En oprindelig halvrund apsis er senere i middelalderen nedbrudt. Tårnet af røde mursten og i romantisk stil er fra 1867og afløste en tagrytter i bindingsværk, opsat på skibets vestgavl. Det er meget smalt og står ikke i forbindelse med skibet. I 1878 byggedes et våbenhus i stil med tårnet til erstatning for et bindingsværksvåbenhus fra omkring 1600. Mod nord er bevaret to romanske vinduer i skib og kor. En oprindelig norddør er tilmuret. Kirken er hvidkalket inde og ude med undtagelse af våbenhus og tårn, der står i blank mur. I 1919 blev opført et kapel, der i 1973 blev erstattet af et nyt.

Kirkens inventar stammer hovedsageligt fra 1600-tallet, og viser forbindelse med den nærliggende hovedgård, Sjelle Skovgård. Renæssancealtertavlen fra ca. 1615-20 er prydet med adelsvåben fra datidens ejere, og de ses også på herskabsstolene fra 1654. Altertavlens malerier er fra 1897 udført af Anker Lund, forestillende Kristus i Gethsemane og Kristi buste, en kopi af Carlo Dolci. Prædikestolen er af fyr, og i renæssancestil fra omkring 1600. Af middelalderligt inventar findes kun den romanske granitdøbefont med rigt ornamenterede løver, mens en klokke fra 1480 blev kasseret til fordel for den nuværende fra 1774. Under kirkens hovedrestaurering i 1962 fandt man rester af fem kalkmalede indvielseskors, der var indridset i pudsen, formodentlig i skibet. På skibets nordmur fandt man også to tegnede labyrinter, udført i en rød streg. Alt blev dog overkalket igen.

I senmiddelalderen og indtil 1582 var kirken under Århus Domprovstis varetægt, men kom derefter under kronen, indtil den ved grevskabet Frijsenborgs oprettelse 1672 overgik hertil. 1724-67 var den igen i kronens eje som en del af Skanderborg Rytterdistrikt. Derefter blev den på auktion købt af grev Erhard Wedel-Friis, der lod den følge den samtidigerhvervede herregård Sjelle Skovgård (der fik navneændring til Wedelslund). 1828 blev den afhændet til sognets tiendeejere og overgik i 1910 til selveje.

Skjørring var indtil 1979 annekssogn til Sjelle og indgår nu i Skivholme-Sjelle-Skjørring Pastorat.


Kilder

Danmarks kirker”, bd. 16, hefte 22, 1983.

J. P. Trap: Danmark, femte udgave, bd. 8, 1963.

Forlaget Elke: Skjørring Kirke, CD-rom, 1998.

Powered by MediaWiki