Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Skomager Julius Ingerdahl

Fra Skanderborg Leksikon

Skomager Julius Ingerdahl blev født d. 24. juli 1834 i Vor Frue Sogn i Aarhus. Barndom og første ungdom tilbragte Julius i Aarhus, hvor han også stod i lære som skomager. Da han havde udstået sin læretid, gik han ”på valsen”, dvs. rejste rundt og arbejdede og gjorde sig erfaringer i sit håndværk, som det var almindeligt for den tids håndværkersvende. Efter tre år som svend blev Julius Ingerdahl indkaldt til session og måtte aftjene sin værnepligt. Han tjente i to og et halvt år og blev indkaldt igen i 1863 til Frederiksstad, da den 2. Slesvigske Krig brød ud. Han var heldig og overlevede krigen, selvom han i 1864 deltog i hele tilbagetoget fra Dybbøl. Derefter kom han til Fyn, hvor hele hans korps blev liggende, indtil de blev hjemsendt i juni 1864. Hjemme igen blev Julius Ingerdahl gift med Abelone (f. Sørensen) d. 11. november 1864 i Skanderborg, og blot elleve dage senere fik han borgerskab i Skanderborg købstad som skomager. Og eftersom han havde gjort krigstjeneste, var det naturligt, at han også blev en del af politikorpset, da han etablerede sig i Skanderborg i efteråret 1864.

Skomageren foran sin bolig på Borgergade 3.

Skomager Julius Ingerdahl boede flere forskellige steder i byen. I Folketællingerne kan man følge hans og familiens vej rundt i byen. I 1870 boede de på Vestergade, og i 1880 var de flyttet ind i et baghus på Adelgade 91. I 1890 boede de i Lillegade i et forhus, hvor vi stadig finder dem ved folketællingen i 1901. Lillegade skiftede siden navn til Borgergade. Så fra omkring 1916 til 1919 er adressen Borgergade 2. Abelone & Julius Ingerdahl fik fire børn: Ines (1866), Marius (1867), Anna (1871) og Johannes (1876). I 1899 fik Julius et barnebarn opkaldt efter sig, da sønnen Marius døbte sin søn Julius Andreas Ingerdahl. Skomager Ingerdahl stod fadder ved dåben af barnebarnet. Abelone døde i 1914, og i 1919 flyttede Julius Ingerdahl over på den anden side af gaden til Borgergade 3, hvor han blev boende frem til 1925.

Julius Ingerdahl var en kendt mand i Skanderborg. Af eftertiden blevet beskrevet som ”en brilliant Haandværkertype med grønt Forklæde, Kasketten paa Snur og Blink i Øjet.” I byen var der endda et arrangement opkaldt efter ham - ”Ingerdahls fødselsdag”!

Skomageren i anledning af sin 90 års fødselsdag


Ingerdahls fødselsdag var et arrangement, der havde sin oprindelse i Skanderborg Riffelskytteforeningen. Foreningen blev stiftet i 1873 af alderstegne medlemmer af Skanderborg politikorps, og deres første skydeøvelse, skiveskydning, blev planlagt af Julius Ingerdahl. Det blev en stor succes og et tilbagevendende arrangement i mange år frem. Begivenheden fik hurtigt kaldenavnet ”Ingerdahls fødselsdag”, da den altid blev planlagt af Ingerdahl, og fordi den altid lå lige omkring hans fødselsdag. Guldsmed Otto Reppien har følgende malende beskrivelse af begivenheden: Ved Middagstid drog de vaabenføre Borgere til Skovs og tilbragte en hyggelig Eftermiddag sammen, og ved Aftensmadstid kom Damerne med Madkurven.” Reppien beretter yderligere, at dagen afsluttedes med bal, som Ingerdahl og hans hustru åbnede med en vals.

I anledning af Ingerdahl 90-års fødselsdag, blev der skrevet artiklen i Skanderborg Amt Avis, hvor Julius Ingerdahl blev beskrevet som fuldstændig åndsfrisk og ved godt helbred til trods for en gigtsygdom og en svækket hørelse. Der fortælles også at: ”Ingerdahl fortæller livligt om sine Oplevelser fra Krigsaarene og Soldatertiden, man kan endnu se Skælmen blinke i de gamle Øje bag Brilleglassene, naar han drager et særlig morsomt Træk frem af Mindernes Krans. ”

Julius Ingerdahl døde på Skanderborg Plejehjem d. 5. juli 1927, nitten dage før han ville være fyldt 93 år.

Kilder:

Skanderborg Historiske Arkiv

Rigsarkivets samlinger

Jul i Skanderborg, 1942, s. 2.

Kaj Klostergaard: Omkring Skanderborg Dyrehave - indtil skæbneåret 1940.

Powered by MediaWiki