Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Thomas Helsteds Vej

Fra Skanderborg Leksikon

Thomas Helsteds Vej. Foto 2011

Vej anlagt på de tidligere Skanderborg Ladegårds jorder i 1960’erne.

Vejen er opkaldt efter Thomas Johan Helsted.

Han var oberstløjtnant og overvejsinspektør, født i Viborg 1877 og død i København i 1964.

Thomas Helsted var overvejsinspektør fra 1937-49 og formand for Nordisk Vejteknisk Forbund 1937-47. Thomas Helsteds tilknytning til Skanderborg er ukendt, men at vejen er opkaldt efter ham formodes at hænge sammen med det forhold, at Skanderborg Amts Vejvæsen (i dag Vejdirektoratet, Skanderborg) i 1960’erne etablerede sig i området.


Kilder

Kraks Blå Bog

Danmarks Amtsvejinspektører ca. 1800 til 1940 (1949)

Powered by MediaWiki