Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Troldkællingen

Fra Skanderborg Leksikon

I skovkanten ved indgangen til Dyrehaven i Skanderborg står Troldkællingen, en cementskulptur skabt af billedhuggeren Elias Ølsgaard.

Afsløring af Troldkællingen 3.maj 1957. Brygger Vagn Klæbel, Ceres, ser til mens borgmester Wilh. Dupont afslører troldegruppen.

Skulpturen er en gave fra Ceresbryggerierne til Skanderborg, og den viser en troldkvinde med sine to børn, der bliver forskrækket over et lille pindsvin.

Ved indvielsen i 1957 var meningerne delte om den grimme men fornøjelige skulptur. Ølsgaard udtalte selv, at han ikke havde en bestemt hensigt med troldene, men havde stilet efter at lave noget morsomt. Borgmester Wilh. Dupont mente, at troldkællingen ville blive et udmærket modstykke til Elo’s smukke Våren, der er placeret på arealet foran Hotel Skanderborghus.

Troldkællingen efter reparationen i 2012.

Skulpturen er stærkt medtaget, fordi cementen ikke har kunnet tåle vinterfrosten og skaller af i små og større stykker. I foråret 2012 er det hensigten, at en konservator skal forsøge at redde skulpturen.


Kilder

Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki