Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Valdemar Givskov. Borgmester

Fra Skanderborg Leksikon

Valdemar Givskov (30. august 1867 – 20. juli 1938) var Skanderborgs sidste kongevalgte borgmester. Han fik borgmesterposten, da han i 1913 blev udnævnt til by- og herredsfoged (dommer).

Indtil 1919 var købstædernes dommer samtidig borgmester – en ordning som må siges at stride mod grundlovens magtfordeling, idet den dømmende magt derved blev sammenblandet med den udøvende magt. Ordningen blev da også ophævet i 1919, hvor Valdemar Givskov blev afløst som borgmester af byrådsmedlem, sagfører Aage Axel Weng.

Valdemar Givskov var født i Ribe som søn af en stiftsfuldmægtig, og blev student fra byens katedralskole. I 1892 blev han jurist, og han var derefter by-og herredsfuldmægtig i Ringkøbing og Thisted inden dommerudnævnelsen i 1913. Valdemar Givskovs rolle som borgmester omtales i bogen ”Skanderborg by” i serien Danske byer og deres mænd fra 1919. Det siges her: ”Klart og sagligt forelægger han de kommunale sager for byrådet, og giver sit ord med i laget under sagernes behandling; principmæssigt deltager han derimod aldrig i afstemningerne, men lader byrådets medlemmer tage de afgørende bestemmelser”. Det ser ud til, at Valdemar Givskov reelt har fungeret som en sagkyndig mødeleder, og dermed har haft forståelse for det kommunale demokrati.

Efter sin afgang som borgmester fortsatte Valdemar Givskov som dommer i 18 år med bolig og kontor i den smukke ejendom på Adelgade 1, hvor museet nu har til huse. Da han i 1937 blev pensioneret som 70 årig var han enkemand, idet hans kone var død i 1933. Valdemar Givskov valgte at blive boende i Skanderborg efter sin fratrædelse. Han købte Louisenlund 4 – ikke langt fra dommerboligen, men desværre blev det ikke noget langt otium, idet Valdemar Givskov allerede døde i juli 1938 knap 71 år gammel.


Kilder:

Kraks blå bog

L. Thane: Skanderborg by. 1919.

Svend Paludan-Müller

Powered by MediaWiki