Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Veng Sygekasse

Fra Skanderborg Leksikon

Private sygekasser opstod på frivillig basis rundt om i landet i 1800-tallet. Det var først i 1892, at loven om anerkendte sygekasser for ubemidlede blev vedtaget.

I Danmark var det, modsat andre europæiske lande, frivilligt om man ønskede at melde sig ind i en sygekasse. For at blive en anerkendt sygekasse skulle forskellige krav opfyldes, blandt andet skulle medlemmerne være ubemidlede, dvs. arbejdere, husmænd, håndværkere og næringsdrivende eller ligestillede. Administrationen var privat, men tilsynet var statsligt. ´

Gennem sin sygekasse fik man ret til fri læge og sygehusbehandling i 60 uger på 3 år, dagpenge i 13 uger om året og fri kørsel. Udover et 2 kr. tilskud, som staten gav pr. medlem, betalte staten også en femtedel af medlemskabet. Kommunen gav også støtte. Denne støtte blev givet, for at sygekasseidéen skulle vinde frem. Men vigtigt er det, at kassen i høj grad var finansieret af brugerne, dvs. arbejderne. Fordelen for staten har været, at færre mennesker var afhængig af fattighjælp, og at arbejderne i højere grad kom til at betale for "sig selv".

Hvornår Veng Sygekasse stiftedes ved vi ikke. Den første forhandlingsprotokol i Veng Lokalarkiv er fra år 1900, men der er noget, der tyder på, at der allerede før 1900 har eksisteret en sygekasse, idet der henvises til gamle eksemplarer. Arkivet i Veng har såvel medlems- som regnskabsprotokollerne fra 1900 og frem til 1972, hvor Veng Sygekasse som følge af den almindelige sygesikring ophørte.

Powered by MediaWiki