Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Vibevej

Fra Skanderborg Leksikon

Vej der forbinder Møllegade og Vestergade anlagt i 1925. Vibevej var den vestlige gennemgående vej i de såkaldte Nationalhaver . Mågevej var den østlige. Nationalhaverne var en gren af kolonihavebevægelsen, hvor haverne nu blev solgt og bebygget til helårsbeboelse.

På forslag af kæmner C.R. Jacobsen kom vejen til at hedde Vibevej, da området var rigt på fugle især viber og måger.


Kilder:

Klostergaard, Kaj: Omkring vindmøllen i Skanderborg. 2000.

Powered by MediaWiki