Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Villa Merok

Fra Skanderborg Leksikon

Nørregade med Villa Merok til venstre. For enden af vejen starter Ladegårdsbakken. bagest ses Statsbanernes vandtårn. Foto ca. 1907

Villaen Merok, Krøyer Kielbergs Vej 17 i Skanderborg, blev opført af ingeniør R. Sørensen i 1872. Villaen blev moderniseret i 1904 og i 1907 købt af Elisabeth Sørensen (født Blom) for 10.700 kr.

Elisabeth Sørensen omgivet af sine børn. Foto ca. 1910

Ejendommen, som også kaldtes Columbia, ligger i dag på hjørnet af Krøyer Kielbergs Vej og Nørregade. Den tilhørende have var dengang en del større end i dag, da haven gik helt op til Jernbanevej. Krøyer Kielbergs Vej fandtes endnu ikke på dette tidspunkt, og Villa Merok lå temmelig isoleret et pænt stykke udenfor byen.

Elisabeth Sørensen var datter af den gamle Andreas Blom, og hun var et halvt år tidligere blevet enke efter tømrerhandler A. Sørensen. Hun og deres 5 børn flyttede fra Tømmergården (Adelgade 76) til Villa Merok. Nærmeste bebyggelse var Mindet, og et af børnene fortæller, at der dengang intet gadelys var på strækningen, så det var en skummel vej hjem forbi Skanderup Kirke. Børnene afpassede derfor hjemturen med vægter Rasmussens aftentur, kl. 11. Så fulgte han dem gerne hjem.

I 1945 kom Elisabeth Sørensen på et hvilehjem, og indtil hendes død i 1955 stod huset ubeboet.

De viste fotos giver et fint kig ind i et pænt borgerligt hjem omkring 1. verdenskrig.

Foto ca. 1914
Foto ca. 1914
Foto ca. 1916
Foto ca. 1910
Foto ca. 1945

Kilder:

Jenny Marie Holmstol: Slægtsbog. Skanderborg historiske Arkiv.

Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki