Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Villavej

Fra Skanderborg Leksikon

Villavej ca. 1920.

Vej i Skanderborg, der ligger i forlængelse af Emilievej, anlagt i forbindelse med udstykninger i 1905-06.

Statsbanerne besluttede i 1905 at flyttede vestbanens personale til Skanderborg. Det bestod af omkring 20 familier, og flere af dem ønskede at bygge egen bolig. Med baggrund i den øgede efterspørgsel opkøbte og udstykkede købmand Newton Skovgaard og slagteridirektør Peder Brøchner Lund et areal nord for Møllegade. Her blev der anlagt 2 nye villaveje, og der blev opført et antal villaer med henblik på videresalg og samtidig solgt ubebyggede parceller. Området blev til det såkaldte Villakvarter.

De ønskede at kalde vejene for Skovgaardsvej og Brøchnersvej, men det var for meget selvforherligelse efter byrådets smag, og vejene kom i stedet til at hedde Villavej og Egholmsvej. Efter sin død fik Peder Brøchner Lund dog alligevel på byrådets foranledning opkaldt en vej efter sig, P.B. Lundsvej.


Kilder

Skanderborg Historiske Arkiv

Kaj klostergaard: Omkring vindmøllen i Skanderborg. 2000.

Powered by MediaWiki