Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Alfred Jessen

Fra Skanderborg Leksikon

Alfred Jessen var søn af mejerist Jes Christian Jessen og Margrethe Marie Jessen, som var bestyrer på Ladegaarde Mejeri fra 1906-1953.

Mejeristbestyrerparrets seks børn fotograferet i 1918. Alfred står øverst til venstre.
 

Alfred blev født d. 19. november 1910 og var det tredje barn i en søskendeflok på seks børn. Han var den anden ældste søn, og var en af de to børn som var tilknyttet både Skanderborg og mejeri-verdenen hele sit liv.

Han blev gift med telefonistinde Erna (f. Christiansen) d. 16. maj 1947. Erna og Alfred boede på og omkring Sarabjerg i mange år: Først på Sarabjergtoften, dernæst på Oddervej 9 og sidst på Sarabjerg 8. På sidstnævnte adresse boede parret indtil Ernas død i 1984, hvorefter Alfred flyttede til Nørregade 31A.
Alfred og Erna Jessen på deres bryllupsdag i 1947

Parret fik to sønner sammen, Holger Lorentz Jessen d. 24. maj 1948 og Niels Christian Jessen d. 11. maj 1951. Alfred Jessen var uddannet mejerist, og har formeneligt hjulpet til på Ladegaarde Mejeri i den periode hvor det virkede. Efterfølgende var han en del af broderen, Thomas’ virksomhed, Skanderborg Mejeri. I referaterne fra de sidste generalforsmlinger fra Skanderborg Mejeri bliver Alfred dog tituleret som slagteriarbejder, og han må altså have skiftet erhverv på et tidspunkt i løbet af 1960erne.

Holger Lorentz Jessen, ca. 1951
 

Da Alfred blev far for første gang, da opkaldte han sin ældste søn efter sin afdøde bror, Holger. Holger Jessen døde som kun 17 årig i 1927, af en influenza som udviklede sig til lungebetændelse. Holger Lorentz Jessen blev som voksen entreprenør, udlært hos tømrermester Carl. H. Michelsen. Han uddannede sig senere til arkitekt og stiftede eget firma, ”Holger Jessen Villabyg” som primært opførte parcelhuse i Skanderborg. Derudover var han gift med Anny, og var far til Kasper. Holger, Anny og Kasper Jessen boede på Martin A. Hansens vej i Højvangen. Den unge Holger Jessen blev kun 31 år, da han døde i 1979 efter kort tids sygdom, hvor man i avisen kan læse at han efterlod sig sin hustru og sin lille søn.

Powered by MediaWiki